Is jouw website wel digitaal toegankelijk voor iedereen? + 3 tips

By 1 december 2022 SEO
Title Image - Is your website digitally accessible?

Digitale toegankelijkheid gaat over dat iedereen jouw website, webshop of app begrijpt én kan gebruiken. Met het toegankelijker maken van jouw website bereik je niet alleen meer mensen, maar verbeter je ook de organische zoekposities van jouw website, omdat Google deze ook beter gaat begrijpen.

Maar hoe kan je jouw website optimaliseren om al jouw gebruikers de beste gebruikerservaring te geven? Eerst kijken we naar wat digitale toegankelijkheid precies is en wat de voordelen zijn van een digitaal toegankelijke website.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Met digitale toegankelijkheid zorg je ervoor dat iedereen jouw website kan begrijpen en gebruiken. Dit gaat niet alleen om mensen met een visuele, auditieve, fysieke of andere beperking, maar ook om mensen met een tijdelijke beperking zoals een gebroken arm. En om situaties die beperkingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld een helder verlichte ruimte of wanneer audio hardop afspelen niet mogelijk is.

Waarom is digitale toegankelijkheid zo belangrijk?

Iedereen moet digitaal kunnen meedoen. Mensen zonder én met een beperking, al dan niet tijdelijk of die zich bevinden in een beperkende situatie. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk. En voor overheidsinstanties zelfs verplicht. Vanaf 2025 moeten meer bedrijven voldoen aan de European Accessibility Act. Onder andere: webshops, audiovisuele mediadiensten (zoals Netflix en Spotify) en financiële diensten. De richtlijnen voor een digitaal toegankelijke website worden beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Als ondernemer heb je dus tot 2025 om jouw website toegankelijk te maken. Ons advies is echter om daar nu al mee te beginnen. Dat gaat je tijd en kosten schelen richting 2025. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Nederlandse webshops jaarlijks €3,4 miljard aan omzet mislopen, omdat veel van deze webshops niet toegankelijk zijn.

Voordelen van een toegankelijke website

1. Toegankelijkheid

Het meest voor de hand liggende en belangrijkste voordeel is dat iedereen gebruik kan maken van jouw website. Ook de mensen met een beperking of die zich in een beperkende situatie bevinden. Hiermee verbetert digitale toegankelijkheid de sociale gelijkheid en staat het voor het creëren van een inclusieve samenleving.

2. Gebruiksvriendelijkheid

Een website die toegankelijk is, is automatisch ook gebruiksvriendelijker. Dit komt, omdat de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid vooral gericht zijn op het begrijpen en gebruiken van een website. Wanneer jouw website toegankelijk is, is deze door al jouw gebruikers goed te begrijpen en te gebruiken.

3. Betere vindbaarheid in Google

Met een toegankelijke website zullen ook jouw organische posities in Google en daarmee het verkeer naar jouw website toenemen. Door gebruik te maken van duidelijke en pakkende URL’s, meta-beschrijvingen, paginatitels, koppen, beschrijvende teksten voor afbeeldingen (alt-teksten) en links (ankerteksten), gaat ook Google jouw website beter begrijpen. Een win-win dus!

4. Hogere omzet

In Nederland heeft 20 tot 25% een beperking, al dan niet tijdelijk of bevindt zich in een beperkende situatie. Van deze mensen zal 69% wegklikken wanneer jouw website slecht toegankelijk is, blijkt uit de British Click-Away Pound Survey. Voor Nederlandse webshops betekent dit dat zij jaarlijks €3,4 miljard aan omzet mislopen. Maak je jouw website echter wel toegankelijk, dan kan iedereen hiervan gebruik maken en draagt dit bij aan een hogere omzet.

Google vindt digitale toegankelijkheid erg belangrijk

Investeren in digitale toegankelijkheid heeft, zoals hierboven is benoemd, vele voordelen, waaronder een betere vindbaarheid in Google. Google vindt digitale toegankelijkheid erg belangrijk. Ze nemen de meest relevante websites op in hun zoekresultaten en beschouwen toegankelijke websites als de meest relevantste. Dit komt omdat deze het gemakkelijkst te begrijpen en te gebruiken zijn. Het is dus een win-winsituatie: is jouw website toegankelijk, dan heb je meer tevreden gebruikers én jouw website is beter vindbaar in Google.

3 tips voor het verbeteren van jouw SEO en toegankelijkheid op jouw website

1. Schrijf duidelijke en pakkende paginatitels en meta-beschrijvingen

Paginatitels en meta-beschrijvingen helpen de gebruiker te begrijpen waar de pagina over gaat. Ze worden getoond in de zoekresultaten. De paginatitel wordt ook getoond in de browser van jouw gebruiker.

Meta Tags van ons bedrijf als voorbeeld

De paginatitel is de klikbare blauwe link in de zoekresultaten. De meta-omschrijving staat eronder.

2. Maak gebruik van hoofd- en subkoppen (H1 t/m H6)

Hoofd- en subkoppen (H1 en H2 t/m H6) gebruik je om structuur aan de pagina te geven. De H1 is een overzicht van de inhoud van de pagina bijvoorbeeld: Is jouw website wel digitaal toegankelijk voor iedereen? + 3 tips. Gebruik slechts één H1 per pagina. H2 t/m H6 gebruik je om de structuur van de pagina verder te definiëren. Voorleessoftware, die gebruikers met een beperking gebruiken, gebruiken koppen om snel door een pagina te navigeren of om naar een bepaald onderdeel van de pagina te gaan.

3. Zorg voor relevante en beschrijvende anker- en alt-teksten

Ankerteksten zijn de teksten die je gebruikt om te verwijzen naar een andere pagina binnen jouw website (intern) of naar een andere website (extern). Het kan worden gebruikt om de inhoud van de gelinkte pagina te beschrijven en gebruikers helpen bepalen of ze op de link willen klikken.

Alt-teksten zijn relevante teksten bij afbeeldingen. Deze worden door voorleessoftware en Google gebruikt om een afbeelding te begrijpen.  Zorg dat de ankerteksten en alt-teksten beschrijvend zijn, zodat iedereen weet waar de gelinkte pagina of afbeelding over gaat. 

Een voorbeeld voor een ankertekst: Lees meer over zoekmachine optimalisatie (SEO) in plaats van Klik hier. Het is ook belangrijk dat deze tekst een ander kleurtje heeft en onderstreept is. 

Een voorbeeld voor een alt-tekst: een screenshot hoe de website van Nasa scoort op digitale toegankelijkheid door de WAVE Evaluation Tool.

Hoe test je de toegankelijkheid van jouw website?

Wil jij weten of jouw website al toegankelijk is? Je kunt een tool gebruiken om dit te controleren. De WAVE Evalutation Tool is zo’n tool: een browser-extensie die visueel laat zien wat er op de pagina misgaat en hoe belangrijk dat is.

De WAVE tool laat visueel zien waar het misgaat met je website

Hulp nodig met jouw SEO en digitale toegankelijkheid?

Wil je aan de slag met het optimaliseren van jouw SEO en digitale toegankelijkheid, maar heb je er de tijd of expertise niet voor? Onze SEO-specialisten denken graag met je mee! Neem contact met ons op! 

Wil je meer lezen over wat we nog meer kunnen doen op het gebied van SEO? Bekijk onze dienst Zoekmachine optimalisatie (SEO).

N I E U W S B R I E F

A M S T E R D A M

Admiraal de Ruijterweg 26
1056 GJ Amsterdam
020 215 9360

E I N D H O V E N

Frederiklaan 10E
Kick Offices Philips Stadion Ingang 3
5616NH Eindhoven
040 231 3360

info@hide-and-seek.nl